GRILTEX

Baza wiedzy

Geosyntetyki – baza wiedzy

Zagadnienia



 


Materiały źródłowe

„STOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH” Dr inż. Wanda Grzybowska
Politechnika Krakowska, Kwiecień 2009


ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH STUDIUM POZNAWCZO-TECHNICZNE, Warszawa 2003

Zespół autorski:
mgr in. Beata Gajewska
dr in. Bolesław Kłosiski
mgr in. Piotr Rychlewski
mgr in. Krzysztof Grzegorzewicz
Kierownik Zakładu Geotechniki:
mgr in. Cezary Kraszewski


Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Geow%C5%82%C3%B3knina


„Geowłókniny TYPAR ® w drogownictwie”, Magazyn Autostrady 6/2003

Distributeur autorisé de DuPont TM Typar ®

Certifications:

Prix:
© Griltex Polska Sp. z o.o.